Musikeksporten i politisk medvind

Udgivet
06.02.2023

Musikeksporten i politisk medvind

MXD til arbejdsmøde i Kulturministeriet om Musikhandlingsplanen

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) havde mandag d. 30. januar indkaldt Christianborgs Kulturordfører og 18 organisationer fra det danske musikliv til stormøde om den kommende musikhandlingsplan, der skal løbe til og med 2026. 

Music Export Denmark (MXD) deltog på mødet, hvor Jakob Engel-Schmidt afslørede, at han havde udvalgt tre fokuspunkter for musikhandlingsplanen: diversitet, talentudvikling og eksport. 

MXD blev søsat i 2005 af centrale aktører fra musiklivet og den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, som ønskede at gøre en koordineret indsats for den danske musikeksport. MXD har lige siden været en del af Kulturministeriets Musikhandlingsplan og har via denne modtaget et årligt tilskud på 3,6 mio. kr. i perioden 2005-2011 og 4 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. 

I dag, mandag d. 6. februar, sætter MXD og embedsfolk fra Kulturministeriet sig omkring arbejdsbordet for at drøfte konkrete initiativer, der kan bringe indsatsen op på det næste niveau. 

MXDs bestyrelsesleder, Anders Wahrén, udtaler:

“Vi er i MXD naturligvis glade for, at Kulturministeren så tydeligt har tilkendegjort, hvor vigtig en rolle musikeksporten spiller for udviklingen af dansk musik. Vi ser på mødet i dag frem til at drøfte indsatser, der kan bidrage til at skabe flere bæredygtige karrierer for danske kunstnere via en indtjening og synlighed i den globale konkurrence, som muliggør, at kunstnerne kan have musik som et primært levebrød, og at de derved kan arbejde på det højeste kunstneriske ambitionsniveau.”

MXDs bestyrelsesleder, Anders Wahrén, der til daglig er program director for Roskilde Festival, er begejstret over Kulturminister Jakob Engel-Schmidts udmelding om at sætte fokus på eksporten i den kommende musikhandlingsplan.

Høje forventninger fra musiklivet

Kulturministerens udmelding om at sætte fokus på eksporten i den kommende musikhandlingsplan kommer i kølvandet på en bred politisk opbakning til dette indsatsområde.  

Sidste år (d. 22. september) blev det besluttet af den forrige Regering, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten at yde en ekstra bevilling på 3. mio. kr. til MXD til styrkelse af markedsførings- og formidlingsaktiviteter med fokus på kønsbalancen. Læs mere her.

MXD glæder sig til meget snart at kunne offentliggøre projekterne under denne ekstrabevilling, som har været under planlægning og udarbejdelse siden oktober 2022.

Hvad angår MXDs grundfinansiering for 2023-2026 håber vi, at den nye musikhandlingsplan offentliggøres inden for de næste to måneder. 

Den nuværende musikhandlingsplan og finansiering udløb d. 31. december 2022. MXD kører lige nu på et særbudget. Og det skal her understreges, at man indtil videre fortsat trygt kan søge MXD om eksportstøtte. 

Men lige siden Kulturminister Jakob Engel-Schmidts udmelding om, at den kommende musikhandlingsplan ville have et fokus på musikeksporten, har mailen og telefonen til MXD ikke stået stille. 

MXDs direktør, Thomas Rohde, fortæller:

“Vi har allerede modtaget mange henvendelser fra kunstnere, der har større internationale samarbejder på planen de næste år, og som er begejstrede for, at ministeren har fokus på netop deres musik og levebrød. Det er ikke nogen hemmelighed, at MXDs støttepuljer har været under et meget stort ansøgningspres de seneste år.”

Projekter på vej

Foruden projekterne under ovennævnte ekstrabevilling offentliggøres flere af MXDs øvrige projekter i nær fremtid. Nogle af de næstekommende projekter, som kan nævnes nu omfatter:

Sounds Like Roskilde hvor Roskilde Festivals og MXDs store internationale netværk af musikbranchefolk kommer til Danmark for at opleve nye danske kunstnere og møde den danske branche. 

MXD og musikeksportkontorerne i de andre nordiske lande afvikler en Nordisk Handelsmission til Nashville. En stor del af den amerikanske musikindustri er flyttet fra øst- og vestkysten til Nashville. Byen er ikke mindst blevet et hotspot for forlag og sangskrivere/producere. 

SPOT Festival og det danske forår er også lige om hjørnet. Via MXDs Invitationspulje kan danske artister og musikselskaber nu selv invitere branchefolk og journalister fra udlandet til deres showcases på SPOT Festival. Læs mere her

Der vil også i år være fokus på Tyskland med blandt andet flere projekter under NEUSTART-initiativet, hvor MXD forventer at afvikle det første projekt i april måned i et samarbejde med ROSA. 

Redigeret
06.02.2023