Dansk version English version Facebook Youtube Instagram

Otte danske branchefolk på digital handelsmission til Japan

Publiceret

MXD har i en årrække sendt danske branchefolk, bands og sangskrivere på handelsmission til Tokyo sammen med kolleger fra det øvrige norden. Den nordiske handelsmission, der er arrangeret af Nomex (samarbejdet mellem de nordiske musikeksportkontorer, heriblandt MXD), har ikke blot givet deltagerne netværk og viden om det japanske marked, men har også været med til at etablere flere danske kunstnere på det japanske marked.

Handelsmissionen har blandt udgjort et vigtigt fundament for opbygningen af H.E.R.O. i Japan (læs mere i artiklen her). 

I 2021 blev handelsmissionen afholdt online pga. pandemien. Det var endnu engang det finske musikeksportkontor, Music Finland, der projektledte dette Nomex-fremstød. 

Sådan deltog den danske delegation

Handelsmissionen forløb over tre dage under ledelse af Haji Taniguchi, som havde arrangeret “virksomhedsbesøg” hos ni vigtige japanske musikselskaber. Programmet blev for danskernes vedkommende indledt med et dagligt forberedelsesmøde, hvor der blev udvekslet erfaringer og kontakter i forhold til det japanske marked. 

Møderne, som var organiseret og styret af MXD, gav danskerne en mulighed for at analysere og diskutere de japanske selskabers præsentationer samt at danne en fælles forståelse af mulighederne og udfordringerne med at eksportere musik til det japanske marked. 

Den danske delegation på otte personer bestod af såvel novicer som meget erfarne eksportører til det japanske marked, hvilket skabte en god dynamik og videndeling. 

Haji Taniguchi (øverst til venstre) tager mod spørgsmål fra de nordiske branchefolk.

De ni japanske selskaber havde hver især udarbejdet et oplæg af 30 minutters varighed, der gav de nordiske musikbranchefolk en introduktion til deres selskab og et generelt markedsoverblik. Herefter var der åbent for spørgsmål og diskussioner.

Japan er verdens næststørste musikmarked (efter USA), men vestlig musik har over en længere årrække tabt markedsandele til japanernes egen musik og genererer i dag blot omkring 10% af omsætningen. Mange japanere foretrækker deres egen J-pop, men der er bestemt markedsmuligheder for vestlige artister, specielt inden for visse stilarter. Og så skal det også nævnes at en stor andel (omkring 50%) af Japans Top 100 skrives af udenlandske sangskrivere. 

De japanske selskaber og branchefolk var derfor ikke mindst blevet udvalgt ud fra deres erfaring og interesse for at arbejde med udenlandsk/nordisk musik. Handelsmissionens overordnede formål var med andre ord at præsentere de nordiske musikbranchefolk for japanske musikselskaber, der havde et reelt og højt samarbejdspotentiale. 

Her er hvordan de japanske selskaber præsenterede sig selv:

Ubi’q

(Video production and boutique Ad Agency for sync opportunities)

A video production company run by two American board directors (but with a majority of Japanese team members), specialized in corporate company presentation videos and promotional videos. Later Ubi’q has expanded to become a boutique advertisement and multimedia agency.

Avex

(Record label for licensing opportunities)

One of the largest independent record companies in Japan, always sharing top 3 annual sales charts with Sony Music and Universal Music. Avex has also branched out other in fields besides music releases: now their operations include music publishing, artist management, actor management, Anime productions, digital platform (AWA), and more.

Presented by: Akiko Ihara (Senior Producer, International Unit) & Moe Miyajima (International Unit)

Color Red Japan

(Record label for licensing opportunities)

Subsidiary of US based Color Red, soft launched just 11 months ago in Tokyo. Color Red calls themselves “Platform for Music Discovery” and separates themselves from old school record companies. Color Red Japan is already eager for looking for artists suitable for Japanese market.

UFC

(Songwriters management for co-write opportunities)

A music production and creators management company. They have succeeded in getting their music to top artists’ like Namie Amuro’s releases, thanks to their precise creative supervision.

Presented by: Hide Kawada (CEO)

JVC Victor

(Record label for licensing opportunities)

JVC Victor, also known as Victor Entertainment is one of the larger and longest standing record companies in Japan. Quite active in International repertoire (at least until last year). Ms. Aya Ohi is the face of the label and also someone who is very well known in the international music business.

Presented by: Aya Ohi (GM, International Marketing & International Repertoire)

Onigiri media

(Media outlet available for paid features etc)

A rather new online media specialized in the entertainment field. On top of the usual music news publication, Onigiri can be hired to feature continuing columns on specific artists, releases and live dates.

Presented by: Tomoko Tanaka-Davies (Founder)

MCJP

(Music Publisher subsidiary of NexTone for sub-publishing opportunities)

A music publisher and a subsidiary of NexTone (a copyright management company similar to JASRAC) which became a public company in March 2020. MCJC had been concentrating on Japanese repertoire but opened its possibilities to international titles last year.

Presented by: Daisuke Adachi (Corporate Officer, Sales) & Takafumi Yamamoto (Sales)

Disk Union

(Record label looking for featured artists for Japanese releases. General licensing opportunities)

Disk Union operates both as an indie record label as well as an online and offline retail outlet. Their products are sold not only their own outlets (some 50 locations) but also at stores such as HMV and Tower Records.

Presented by: Akiyo Ito (A&R)

JNCA

(Vocaloid Producers association looking for featured vocalists etc.)

A mutual-aid association for the ‘Vocalo-P’, a group of music producers who uses vocal synthesis software such as Vocaliod (by Yamaha) and its voice libraries such as Miku Hatsune (provided by Crypton Future Media). JNCA is always looking for collaboration ideas and outlets for their member creators.

Presented by: Atsuhiro Nihei (Secretary General)

Digital Fest på Platformen Remo

Handelsmissionen blev afsluttet på online networking-platformen, Remo. Denne platform gav de nordiske deltagere en mulighed for at bevæge sig virtuelt rundt mellem de forskellige borde, og de kunne på den måde møde alle de japanske branchefolk til en afrundende snak om ugens program. Mange brugte muligheden til at sætte konkrete møder op for at drøfte potentielle samarbejdsaftaler med de japanske selskaber.

Det sagde de danske branchefolk om Handelsmissionen

MXD har som vanligt bedt de danske deltagere om at evaluere, hvor brugbar handelsmissionen var for deres eksportarbejde. Overordnet set var der stor tilfredshed med udbyttet:

  • På en skala fra 1-5 (hvor 5 er bedst) gav danskerne handelsmissionen en samlet score på 4,1 ift. handelsmissionens faglige relevans for deres arbejde.
  • I en gennemsnitlig betragtning fik hver dansker 5 nye japanske kontakter – dvs. en introduktion til 5 Japanske branchefolk, de ikke allerede kendte personligt.

Af anden feedback kan nævnes:

  • Et klart flertal foretrækker, at denne type projekter afholdes i nordisk regi (fremfor at de alene afvikles som danske handelsmissioner). Dette er en feedback, som går igen fra mange af MXD’s Nomex-projekter. Især danskere som har deltaget i flere af de nordiske fremstød fremhæver den nordiske løsning som en stor styrke; De pointerer, at fremstødene ikke blot har åbnet døre til de udenlandske markeder, men at de i lige så høj grad har resulteret i nye nordiske samarbejder for dem. 
  • Ift. styrker og svagheder ved at gennemføre handelsmissioner online var konklusionen, at det er en omkostningseffektiv måde at blive introduceret til et nyt marked på (især de fjernere eksportmarkeder), men at de på sigt ikke kan stå alene og erstatte en fysisk tilstedeværelse på markederne. Især deltagerne, der tidligere havde været på handelsmission til Japan, fremhævede denne pointe. 
  • Der var begejstring for Remo som netværksplatform. Men deltagerne gav gode konkrete forslag til, hvordan Nomex (Music Finland, MXD og de øvrige nordiske musikeksportkontorer) kunne styre slagets gang bedre på denne platform. 

MXD’s foreløbige konklusion på online værktøjernes anvendelighed er, at I verden hvor man igen kan rejse, vil det fortsat give mening at afvikle nogle delaktiviteter af et fremstød i fx Japan online. Eksempelvis ville et indledende online markedsoverblik og virksomhedsintroduktioner kunne optimere danskernes forberedelse og hjælpe med at opstarte dialoger med japanerne, inden afrejsen. Herved ville danskerne kunne lande på japansk jord med en meget gennemarbejdet mødeagenda og plan. I en række projekter, ville det også give mening at afholde online opfølgninger på besøgene. 

Dansk deltagelse på Sangskriver campen

Handelsmissionen indeholdte også en sangskriver camp arrangeret af Sony Music Publishing Japan, der blev afviklet over Zoom. Campen gav nordiske sangskrivere og toplinere en unik mulighed for at arbejde sammen med Japanske sangskrivere på opgave fra Sony Publishing og andre japanske forlag samt j-pop label-A&R’s. Fra dansk side deltog: Søren Due, der er kendt fra den danske EDM duo, Zookeepers, som har mere end 175 millioner streams på verdensplan bag sig. Herudover deltog artisten og sangskriveren, Tim Schou, der tidligere skrevet til det japanske marked, bl.a. via flere co-writing sessions med japanske skrivere. 

Campen resulterede i fire dansk-japansk producerede demoer – fire sange, der nu venter på at finde et hjem hos japanske j-pop artister, hvilket Sony Music Publishing Japan er i gang med at finde. 

Oversigt over Handelsmissionens deltagere (excl. campen)

Danske deltagere:

Kristoffer Rom – Tambourhinoceros
Gregers Mogstad – Gregers Music
Jesper Yebo Reginal – Crunchy Frog
Kaylee Wesley Pearson – Happy Duck 
Hisham Jacob Maroun – W.A.S Entertainment 
Thomas Bredahl – Heartbeat Management
Mik Christensen – Mermaid Records
Peter Bek – Zacks Management

Japanske deltagere:

Seiya Matsumiya (CEO) & Joe Conne – Black Cat White Cat Music
Motohisa Ono (Marketing Director) – Color Red Japan
Shiro “Onta” Kawaguchi (International) & Ryuhei “Andy” Ando (Promotion) – Creative Man
Masayoshi “Z” Zaitsu (President) – Music Office ZZC
Yoko Nozaki (President) – Music Plant
Sebastian Mair (CEO) – Music Solutions 
Tomo Ohsawa (President) – Office Ohsawa
Tatsuya Hayashi (Japan Rep) – Play Network 
Hide Kawada (CEO) & Yukiko Yokomizo – UFC
Aya Ohi (GM, International Marketing & International Repertoire) – Victor Entertainment
Tomoko Davies Tanaka – Onigiri Media 
Nozomi Daikuhara – Ekko Music
Atsushi & Misao Toyoshima – Jazz Probe 
Haji Taniguchi & Shu Murakami – T.G.I. Tokyo 
Yasu Suzuki and his team – Sony Music Publishing 

Øvrige nordiske deltagere:

Jon Vegard Næss – Lifetime AS
Nikolaj Gloppen – Deadpop
Christian Gathe – Slapdash Records
Vårin Strand – Spring Records
Oda Marøy – Scope Creatives
Oda-Marie Jørgensen – Miss Fixit Agency
Øyvind Strønen – Arctic Rights Management
Malwina Witkowska – No Earplugs
Johanna Norén – RMV Grammofon
Patrik Larsson – Playground Music Sweden
Mattias Albinsson – Headstomp
Niclas Lundin – Art Factory Örnsköldsvik
Mats Tärnfors – Songs of Sweden
Johan Johansson – Imogena
Caroline Clemens – Sony Music Sweden
Ebba Sundstedt – Sony Music Sweden
Peo Nylén – Cosmos Music Publishing
Juha Ruusunen – Ruusunen Consulting Oy
Minna-Mari Roms – Art Prevolution
Aija Lehtonen – Bafe’s Factory
Silja Palomäki – Folk Extreme Oy
Victor Sågfors – Roko Music Publishing