EKSPORTSTØTTE TIL BRANCHEFOLK

Puljens formål
Musikselskaber og branchefolk kan søge om støtte til rejser (til destinationer i udlandet), der har til formål at skabe netværk og indgå aftaler for danske kunstnere i udlandet.

Begrænsninger
Eftersom der er afsat et mindre budget til denne pulje, har MXD sat nogle begrænsninger:

  • Et musikselskab kan søge om støtte til maksimalt én persons rejseomkostninger til den samme aktivitet (messe, festival, møde etc.). Undtagelse: I forhold til MXD’s projekter (eksempelvis SPOT on Denmark, Danish Night At Reeperbahn Festival og Ja Ja Ja Club Night) har MXD i disse budgetter afsat midler til, at flere branchefolk fra samme selskab kan få støtte.
  • Den enkelte brancheperson kan kun få støtte fra MXD til førstegangsbesøg på messer og festivaler (Begrænsningen går på branchepersonen – Det er altså ikke muligt at søge på ny, via et andet selskab). Undtagelse: Det er muligt at søge og modtage støtte mere end én gang til følgende events: South By SouthWest (SXSW) samt MXD’s projekter (eksempelvis SPOT on Denmark, Danish Night At Reeperbahn Festival og Ja Ja Ja Club Night).

Hvad kan der IKKE søges om støtte til?
Udover de to forbehold i forrige afsnit, så uddeler MXD ikke støtte til:

  • udstationeringer og længere arbejdsophold.
  • arbejdsophold, som er relateret til produktion af plader, musikvideoer etc.
  • musikere og crew – såfremt et bandmedlem er fx manager for bandet, kan der søges om dispensation (skriv til Thomas Rohde: thomas@mxd.dk, inden du søger).

Se øvrige krav under punktet generelle betingelser.

Sådan vurderer MXD ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning er baseret på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er funderet i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Uddelingspolitik
MXD foretager en hård prioritering af støttemidlerne – For at kunne gøre en reel forskel og muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Læs mere om MXD’s uddelingspolitik her.

Hvem kan søge om eksportstøtte?
Danske musikselskaber og branchefolk kan søge, såfremt der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark.

Ansøgningsfrister
Der er ingen ansøgningsfrister og der kan søges året rundt, undtaget juli måned.

Bemærk dog, at der kan ikke søges om eksportstøtte til projekter, som er helt eller delvist afviklet.

Sagsbehandlingstid
Du får svar senest 14 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Generelle betingelser
Der er i øvrigt en række generelle kriterier, som alle tre puljer er underlagt. Se hvilke her.

ansøgningsskema-knap

 

Redigeret
19.02.2018