Støtte til branchefolk

Puljens formål
Musikselskaber og branchefolk kan ansøge om støtte til rejser til udlandet med det formål at skabe netværk og indgå aftaler for danske kunstnere i udlandet.

Begrænsninger
På grund af puljens begrænsede budget har MXD fastsat følgende retningslinjer:

  • Hvert musikselskab kan kun ansøge om støtte til én persons rejseomkostninger til den samme aktivitet (messe, festival, møde osv.).
  • Hver brancheperson kan kun ansøge om støtte fra MXD til førstegangsbesøg på messer og festivaler. Begrænsningen gælder den enkelte brancheperson, hvilket betyder, at det ikke er muligt at ansøge igen via et andet selskab

Undtagelser: I tilfælde af deltagelse i et MXD-fremstød kan en brancheperson ansøge og muligvis modtage støtte, selvom vedkommende tidligere har modtaget støtte til samme destination. MXD kan også have afsat budget til, at flere branchefolk fra samme selskab kan søge om støtte til deltagelse i et MXD-fremstød.

Hvad der ikke kan ansøges om støtte til
Udover de nævnte begrænsninger uddeler MXD ikke støtte til:

  • Udstationeringer og længere arbejdsophold.
  • Arbejdsophold, der er relateret til produktion af plader, musikvideoer osv.
  • Musikere og crew. Dog kan der søges om dispensation, fx hvis et bandmedlem fungerer som manager for bandet (kontakt Thomas Rohde: thomas@mxd.dk før ansøgning).

Se yderligere krav under generelle betingelser.

Sådan vurderer MXD ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning baserer sig på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er forankret i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Uddelingspolitik
MXD foretager en nøje prioritering af støttemidlerne for at kunne gøre en faktisk forskel og muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Læs mere om MXD’s uddelingspolitik her.

Hvem kan søge om støtte?
Danske musikselskaber og branchefolk kan ansøge, såfremt der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark.

Ansøgningsfrister
Der er ingen ansøgningsfrister, og der kan søges året rundt.

Bemærk: Der skal senest søges inden afrejse.

Sagsbehandlingstid
Du vil modtage senest 14 dage efter ansøgning.

Bemærk dog: Ansøgninger, der sendes ind i juli måned, vurderes først primo august.

Generelle betingelser
Herudover gælder følgende generelle betingelser.

ansøgningsskema-knap

Redigeret
29.11.2023