Støtte til markedsudvikling

Puljens formål
Støtte til markedsudvikling understøtter det løbende arbejde med at etablere artisten/bandet på et eller flere eksportmarkeder.

Hvad kan der søges om støtte til?
Du kan ansøge om støtte til liveoptræden (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews osv.) og anden markedsføring (f.eks. annoncering, content marketing og køb af ydelser på eksportmarkederne fra f.eks. radio pluggers og pr-agenter) i udlandet.

Når det kommer til content marketing, kan du læse mere om støttemulighederne her.

Projektets omfang og afgrænsning – hvor meget skal og kan du medtage i ansøgningen?
Der kan søges om støtte til både enkeltstående kampagner og mere langvarige forløb, der strækker sig over flere måneder.

Bemærk, at ansøgningsskemaet er struktureret omkring to hovedaktiviteter: liveoptræden og anden markedsføring. Du kan ansøge om støtte til begge eller blot en af disse hovedaktiviteter.

Det kan for eksempel være, at bandet planlægger en turné, som enten når break-even eller giver overskud og derfor ikke behøver støtte – men at I her ønsker at udnytte turnéen som en platform for anden markedsføring.

I så fald behøver du ikke udfylde tabellen med bandets livejobs og de relaterede omkostninger og indtægter i ansøgningsskemaet. Du skal kun medtage de aktiviteter, omkostninger og eventuelle indtægter, der vedrører selve markedsføringen og kun søges støtte til.

Ansøgningen bør dog stadig indeholde en kort beskrivelse af turnéen i fritekstfeltet “projektbeskrivelse”, så det tydeligt fremgår, at der er en større plan og aktivitet, end den der specifikt søges om støtte til.

Hvad kan der IKKE søges om støtte til?
MXD yder ikke støtte til:

  • Produktion af plader (inkl. remixes) og musikvideoer (bemærk dog støttemulighederne til videoindhold til content marketing i artiklen her.)
  • Arbejdsophold i udlandet vedrørende skabelse af musik (f.eks. sangskrivning).

Se også de øvrige krav under punktet generelle betingelser.

Sådan vurderer MXD ansøgningerne
Bedømmelsen af en ansøgning baserer sig på en vurdering af, hvor stærk en forretningsplan, projektet er forankret i. Se hvilke kriterier MXD lægger vægt på her.

Uddelingspolitik
MXD foretager en nøje prioritering af støttemidlerne for at kunne gøre en faktisk forskel og muliggøre ambitiøse tiltag på eksportmarkederne. Læs mere om MXD’s uddelingspolitik her.

Hvem kan søge om støtte?
Danske musikere og musikselskaber kan ansøge, såfremt der betales skat og rettighederne er hjemhørende i Danmark.

Ansøgningsfrister
Der er ansøgningsfrist d. 15. i hver måned.

Bemærk: Der kan ansøges om støtte til projekter, der løber fra den kommende ansøgningsfrist og frem. Dvs., der kan som udgangspunkt ikke ansøges om støtte til projekter, der falder eller påbegyndes før en given ansøgningsfrist.

Sagsbehandlingstid
Du vil modtage svar 2-3 uger efter ansøgningsfristen.

Bemærk dog: Ansøgninger, der sendes ind i juli måned, vurderes sammen med ansøgningerne, der er indsendt til fristen d. 15. august, med svar ultimo august eller primo september.

Generelle betingelser
Herudover gælder følgende generelle betingelser.

ansøgningsskema-knap

 

Redigeret
29.11.2023